Zemetrasenia pri Záhrebe
dňa 22.3.2020

Dňa 22. marca 2020 došlo k viacerým zemetraseniam pri Záhrebe (Chorvátsko),
pričom najsilnejšie z nich bolo pocítené aj na území Slovenska.
K najsilnejšiemu zemetraseniu došlo o 6:24 SEČ
a lokálne magnitúdo bolo stanovené na 5,4.
Viac informácií o zemetraseniach nájdete tu.


Zemetrasenia boli zaznamenané Národnou sieťou seizmických staníc Slovenska.

Poloha epicentra a lokality pozorovaní sú zobrazené na mape.

Ústav vied o Zemi SAV v Bratislave bude naďalej analyzovať záznamy seizmických staníc, 
ako aj údaje o pozorovaných účinkoch zemetrasenia.

Prosíme preto občanov, ktorí účinky zemetrasenia pocítili, 
aby čo najskôr vyplnili dotazník
 (odkazy v spodnej časti stránky). 
Údaje od každého pozorovateľa sú cenné a preto je užitočné, 
aby dotazník vyplnili aj blízki susedia, pokiaľ zemetrasenie pozorovali.Ďakujeme za spoluprácu všetkým, ktorí zaslali vyplnený dotazník.
Prispeli ste k výskumu zemetrasení a ich účinkov na území SR.

Earthquakes in Zagreb
on March 22, 2020
 
 
On March 22, 2020 earthquakes occurred in Zagreb.
The strongest of them at 6:24 local time was felt on the territory of Slovakia too.
The local magnitude was estimated 5.4 .
Čo robiť, ak ste pocítili zemetrasenie

 • Vyplňte prosím náš makroseizmický dotazník
  alebo
 • stiahnite si náš makroseizmický dotazník a zašlite ho na adresu geofseis@savba.sk,
  alebo
 • zavolajte (v pracovnom čase) alebo napíšte na Ústav vied o Zemi Slovenskej akadémie vied a povedzte nám Vaše meno a celú adresu.
  Naše telefónne čísla sú: +421 - 2 - 5477 5280, +421 - 2 - 5941 0611
  My Vám zašleme náš makroseizmický dotazník.
What to do if you felt an earthquake

 • Please fill in our macroseismic questionnaire
  or
 • download our macroseismic questionaire and send it by e-mail to geofseis@savba.sk,
  or
 • call or write to the Earth Science Institute and tell us your name and full address .
  Our phone numbers: +421 - 2 - 5477 5280, +421 - 2 - 5941 0611
  We will send you a macroseismic questionaire.
home